Spotkanie logopedycznej grupy wsparcia

Dnia 01.12.2014r. na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie odbyło się kolejne spotkanie Logopedycznej Grupy Wsparcia. Uczestniczyło w nim 11 logopedów z przedszkoli i szkół powiatu brzozowskiego. Temat spotkania: „Bajka terapeutyczna w logopedii” przedstawiony został przez nauczycieli – logopedów ze Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Brzozowie: mgr Katarzyna Stachowicz i mgr Elżbieta Zajdel.

Logopedyczna bajka terapeutyczna, czyli tekst specjalnie opracowany przez terapeutów, adresowany do odbiorcy, który zmaga się z konkretnymi problemami stosuje się zarówno jako wsparcie profilaktyczne, jak i terapeutyczne. Bajkoterapia szuka przyczyn negatywnych stanów emocjonalnych u dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi.

Skip to content