Logopedyczna grupa wspracia rozpoczęła nowy rok szkolny

W poniedziałek 28.10.2013 w naszej Poradni odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla logopedów z powiatu brzozowskiego. Organizatorem spotkania była Pani Barbara Sługocka-Wilk – surdologopeda PPP w Brzozowie. Tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły bieżących problemów w pracy logopedycznej. Bardzo szeroko dyskutowane były zaburzenia rozwoju mowy i korygowania wad wymowy u dzieci z wadami sprzężonymi (autyzmem, Zespołem Downa) oraz z obniżonym rozwojem intelektualnym. Jak to zwykle bywa na tego typu spotkaniach nie obeszło się bez opisu trudnych lub ciekawych przypadków oraz anegdot dotyczących pracy z dziećmi. Panie obecne na spotkaniu wymieniły się informacjami na temat nowych metod stosowanych w logopedii i proponowanych szkoleń.Ustalono również formy organizacyjne spotkań, które będą się odbywać raz na dwa miesiące – w poniedziałki o godz.13.30.

 Zapraszamy na kolejne spotkania!

Barbara Sługocka – Wilk, surdologpeda

Skip to content