Ortograffiti

obrazek ortgograffitiNasza Poradnia bierze udział w programie wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce – Ortograffiti.

Ortograffiti, to kompleksowy program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Koncentruje się na dwóch obszarach: pracy z dzieckiem i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. W czasie pracy z zeszytami serii ORTOGRAFFITI uruchamiane są różne analizatory (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczno – ruchowy), doskonalona jest koncentracja, logiczne myślenie, pamięć a słownictwo ucznia ulega wzbogaceniu. To narzędzie rozwijające umiejętności szkolne – szczególnie czytanie w zakresie techniki, tempa, a także rozumienia czytanej treści, jak również pisanie w zakresie poprawności ortograficznej, konstruowania różnych form wypowiedzi i sprawności grafomotorycznej. Ćwiczenia zawarte w każdym zeszycie mogą byś stosowane indywidualnie i grupowo. Nadają się do pracy zarówno w poradni, szkole, jak i w domu, pod kierunkiem rodziców.

Więcej na stronie:   http://www.ortograffiti.pl

Skip to content