Interwencja kryzysowa

W dniu 26 października 2011r. na terenie świetlicy internatu SOSW  w Brzozowie odbyło się spotkanie „Formy Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu brzozowskiego. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych” adresowane do dyrektorówi nauczycieli powiatu brzozowskiego.

Głównymi organizatorkami spotkania były psycholog Anna Ruchlewicz i pedagog Beata Konieczna. Gośćmi oraz prelegentami, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Pani Grażyna Kostecka terapeuta z Poradni Terapii Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie, Pani Zofia Foryś – kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, Pani Lidia Cyparska- przedstawiciel Punktu Interwencji Kryzysowej przy DPS w Brzozowie oraz  Pan Bogdan Błaż – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie; przedstawiciel Punktu Interwencji Kryzysowej.

Poszczególni prelegenci omówili zakres świadczonej pomocy, podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przybliżyli zebranym uczestnikom sposoby i możliwości wsparcia osób będących w trudnych sytuacjach życiowych. Zaznaczyli, iż procedura postępowania nauczycieli w określonych wydarzeniach usprawnia proces diagnozy, a także przejście przez kolejne etapy działań instytucji pomocowych. Spotkanie to stało się również forum wymiany doświadczeń uczestniczących w spotkaniu pedagogów. Frekwencja uczestników świadczy o dużym zainteresowaniu powyższym tematem. Mamy więc nadzieję, że przekazane na spotkaniu informacje przyczynią się do usprawnienia współpracy między instytucjami i organizacjami.


Punkt Interwencji Kryzysowej w Brzozowie – Brzozów, ul. Witosa 13 (obok Domu Pomocy Społecznej)

czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 10.00; Tel: 13 43-418-86, 13 43-414-33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie – Brzozów, ul.3Maja 51

Tel.: 13 43-4 20-45 Email: pbrzozo@rzeszow.uw.gov.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie –  Brzozów, ul. Bielawskiego 16;

Tel.: 13 43-095-22, 13 43-095-32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie – Brzozów ul. Armii Krajowej 1

tel. 13 434 10 54; e-mail: mbrzozo@rzeszow.uw.gov.pl

 

 


Skip to content