Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 18 października 2011r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego.  Organizatorkami  była psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek oraz pedagog Beata Konieczna.

Na wstępie dyrektor poradni Pani Anita Kafel wyjaśniła kwestie dotyczące procedur ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego. Natomiast  Pani Sylwia Szczyrska – Płatek omówiła temat planowania i realizacji indywidualnych zajęć przysługujących dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych, a także podstawy wydawania opinii w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Spotkanie miało również charakter organizacyjny. Pani Beata Konieczna rozdała uczestnikom do uzupełnienia anonimowe ankiety, których celem było rozpoznanie potrzeb placówek oświatowych, tak aby ułatwić wzajemną współpracę szkoły, czy też przedszkola  z poradnią.

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, podczas którego Pani Beata Konieczna omówi temat dyskalkulii.


Sylwia Szczyrska – Płatek
Beata Konieczna


Skip to content