Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji

Dyrektor Poradni - Anita Kafel

19 kwietnia 2010r odbyła się w Brzozowie Konferencja pn. „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” zorganizowana przez Starostę Brzozowskiego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie.

Głównym jej adresatem byli młodzi ludzie, choć informacje przekazane w trakcie spotkania są przydatne w każdym wieku. Jak powiedział jeden z organizatorów Starosta Z. Błaż – poprzez tego typu przedsięwzięcia pragniemy przekazać młodzieży pewien rodzaj wiedzy przydatnej w życiu dorosłym, w które wkracza. Ale tak naprawdę, aby móc kształcić młodzież edukację musimy zacząć od nas samych. Liczymy, że wiadomości wyniesione z dzisiejszego spotkania staną się preludium do rozmów w gronie bliskich, że dostarczą informacji pozwalających na określenie postawy wobec tematu oddania narządów po śmierci. Uczestnicy spotkania mieli okazję spojrzeć na temat transplantacji i

dawstwa narządów wróżnych aspektach: medycznym, prawnym oraz etycznym, a to za sprawą prelegentów – ekspertów, których w tym dniu w Brzozowie nie zabrakło. Wśród nich byli m.in. dr n. med. Grzegorz Senatorski – nefrolog, transplantolog, adiunkt Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz – Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. prof. dr hab. Janusz Miąso – Kierownik Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, mec. mgr Krzysztof Miąso – prawnik, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także dr Ryszard Pęczkowski – Prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Marta Wrońska – adiunkt katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Magdalena Kożuchowska – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, lider organizacji pacjentów po przeszczepieniu wątroby i dr Iwona Mazur – lekarz medycyny, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych z siedzibą w Krakowie oraz Monika Kowalik – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych.

O tym jak istotny jest interdyscyplinarny charakter konferencji o tejże właśnie tematyce podkreśliła dr Magdalena Wasylewicz Adiunkt Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego – Nie wyobrażałam sobie tego dyskursu bez aspektu medycznego, aspektu etycznego, gdyż temat dotyczący transplantacji narządów budzi wciąż wiele kontrowersji i niepokoju. Transplantacja to także ważny temat z punktu widzenia antropologii. Tematyka ta budzi wiele pytań, także i tych natury prawnej. Celem pożądanym i oczekiwanym jest takie uregulowanie prawne, dzięki któremu procedury transplantacyjne w każdym potencjalnym przypadku staną się działaniem rutynowym, możliwym do przeprowadzenia w sposób nie budzący wątpliwości także natury prawnej. Nie można było także pominąć bardzo ważnego w obecnych czasach aspektu medialnego. Media kształtują bowiem nasze poglądy, są dla wielu ludzi niezwykle opiniotwórcze, często bezkrytycznie przyjmujemy wypowiedziane w mediach kwestie. Stąd obecność cenionych medioznawców. Nie mogliśmy także zapomnieć o niezwykle ważnym aspekcie, a mianowicie o aspekcie osobistym. Dopiero te wszystkie aspekty składają się na aspekt edukacyjny, który przyświeca temu spotkaniu. Na sali była obecna młodzież – uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, bo to do nich przede wszystkim adresowane było przesłanie wypływające ze spotkania. Podkreśliła to również Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Anita Kafel. – Bardzo istotne jest zainteresowanie młodzieży tematyką transplantacji, a przede wszystkim pozbycie się mylnych stereotypów w tym temacie. Naszym celem jest zmobilizowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, a tym samym uczniów do działań na terenie szkoły i powiatu, mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów. Przekazanie istotnych merytorycznie treści i kształtowanie postawy czynnego angażowania się w działania na rzecz transplantacji powinny zachęcić wszystkich do żywej dyskusji, dokonania świadomego wyboru – akceptacji lub sprzeciwu wobec dawstwa tkanek i narządów.

Gośćmi konferencji byli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jerzy Wilk, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Starszy Wizytator Mariola Kiełboń Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Radni Rady Powiatu Brzozowskiego, przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu, Dyrektorzy i uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Województwa Podkarpackiego. Patronat naukowy nad konferencją objęła Katedra Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ogromny wkład w organizację spotkania włożyły: Anita Kafel – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie oraz Magdalena Wasylewicz – pedagog i logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, adiunkt Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

Skip to content