Prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 1 lutego 2010r. na terenie Prywatnego Przedszkola w Dydni odbyła się prelekcja dla rodziców dotycząca roli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który wygłosiła pani Magdalena Wasylewicz, logopeda, pedagog z PPP oraz pani Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog PPP.

Wydarzenie to zapoczątkowało cykl spotkań trenowych połączonych z badaniami kontrolnymi najmłodszych dzieci. Dotychczas nawiązano współpracę z Prywatnym Przedszkolem w Dydni oraz z Przedszkolem w Niebocku. Zainteresowane wsparciem przedszkola prosimy o kontakt od początku przyszłego roku szkolnego.

Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog PPP
Madalena Wasylewicz – pedagog, logopeda PPP

Skip to content