Partnerstwo dla transplantacji

Jednym z efektów konferencji „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” stało się zaproszenie Pani Anity Kafel – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie przez Wicewojewodę Podkarpackiego – Panią Małgorzatę Chomycz do wzięcia udziału i przedstawienie przemówienia „Dzięki przeszczepowi znam już cenę życia” na Sympozjum poświęconemu problemom przeszczepiania narządów, organizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla transplantologii”, które odbyło się w Auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ulicy Cegielnianej 14, w dniu 26 kwietnia 2010r.

Organizowane sympozjum stało się elementem kampanii promującej ideę transplantologii, której celem jest konieczność podjęcia skoordynowanych działań umożliwiających zwiększenie pobierania narządów od dawców w województwie podkarpackim. Oficjalnie zaproszonymi gośćmi byli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.
Natomiast uczestnikami: Parlamentarzyści Województwa Podkarpackiego; Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie; Konsultanci wojewódzcy z dziedzin: transplantologii klinicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, kardiologii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, położnictwa i ginekologii, urologii, pielęgniarstwa; Dyrektorzy szpitali; Ordynatorzy oddziałów: intensywnej terapii, neurochirurgii, neurologii; przedstawiciele środowiska pielęgniarek anestezjologicznych; studenci; młodzież szkolna. Wśród prelegentów znaleźli się także m.in. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prof. Wojciech A. Rowiński – konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii, Dr Jarosław Czerwiński – Dyrektor Medyczny Centrum Organizacyjno-Koordynującego do spraw Transplantologii „Poltransplant”.

Dziesięciu przedstawicieli różnych instytucji, podpisało dokument o promocji przeszczepów – List Intencyjny dotyczący partnerstwa dla Transplantacji. To ważne, bo o transplantacjach trzeba mówić i to bardzo dużo. Te podpisy mają zmienić niechlubne statystyki dotyczące dawców organów w naszym województwie.

 

Więcej na stroniehttp://www.poltransplant.org.pl/

Skip to content