Narada dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu brzozwskiego

W dniu 07-10-2009r. odbyła się narada dla dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu brzozowskiego.

Omówione zostały następujące tematy:

  • wydawanie orzeczeń
  • wydawanie opinii
  • omówiono problemy związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
  • zaproponowano wykład skierowany do kadry pedagogicznej placówek oświatowych powiatu, zorganizowany przez dyrektora PPP w Brzozowie z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej
  • przedstawiono ofertę poradni z zakresie prowadzonych terapii oraz przeprowadzanych badań w poszczególnych grupach wiekowych
  • usprawniono zasady wzajemnej współpracy pomiędzy PPP w Brzozowie a szkołami i przedszkolami powiatu brzozowskiego.
Skip to content