Ceberprzemoc, a bezpieczeństwo w sieci

W styczniu 2010r. przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie – psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek wystąpiła z ofertą prelekcji do szkół z terenu Powiatu Brzozowskiego na temat „Cyberprzemoc, a bezpieczeństwo w Sieci”. Oferta ta została skierowana do trzech grup odbiorców:
– nauczycieli
– rodziców
– uczniów

Dotychczas została nawiązana współpraca z następującymi szkołami:
– I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie
– Zespół Szkół w Humniskach
– Zespół Szkół we Wzdowie
– Zespół Szkół w Starej Wsi
– Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

Dzięjemy za współpracę. Zainteresowane szkoły zapraszamy do skorzystania z oferty w przyszłym roku szkolnym.

Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog PPP

Skip to content