Pliki do pobrania

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rodziców wydaje orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych)
 • o potrzebie indywidualnego nauczania (wymagane dodatkowo zaświadczenie od lekarza specjalisty)
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zaświadczenie lekarskie druk dowolny).

Obowiązujące druki:

 1. Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
  POBIERZ
 2. Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego
  POBIERZ
 3. Logo poradni(wersja *.cdr Corel 9 – 40 KB)
  POBIERZ
 4. Zgoda na badanie przesiewowe
  POBIERZ
 5. Skierowanie na badanie w kierunku dysleksji dla szkół podstawowych
  POBIERZ
 6. Skierowanie na badanie w kierunku dysleksji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych
  POBIERZ
 7. Opinia nauczyciela o uczniu mającym trudności w nauce
  POBIERZ
 8. Zgoda na badanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie
  POBIERZ