Przeszczep szansą na drugie życie

/images„Przeszczep szansą na drugie życie” – pod takim hasłem, w ramach Rzeszowskiego Święta Transplantacji, odbyła się 21 maja 2012r. druga otwarta konferencja poświęcona zagadnieniom transplantologii. Podczas imprezy wystąpili najwybitniejsi w kraju specjaliści w dziedzinie przeszczepiania szpiku i narządów. Wśród znakomitych prelegentów na zaproszenie Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. Elżbiety Dyni pojawiła się także dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie Anita Kafel.

Każdy z nas powinien w ciszy zastanowić się nad tym zagadnieniem, gdyż  transplantacja to nic innego, jak szlachetny gest, szlachetna decyzja o ratowaniu życia, a każdy z nas może stanąć po jednej lub drugiej stronie drogi zwanej transplantacją – podkreślała podczas spotkania ze studentami. W uroczystym otwarciu spotkania wzięła udział wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, która objęła projekt patronatem honorowym.

Cieszę się, że kolejna już konferencja poświęcona transplantologii spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Jej organizatorzy mają ogromny wkład w propagowanie transplantacji – powiedziała wojewoda podczas otwarcia konferencji. Dodała również, że niezwykle istotne jest to, aby przekonać jak największą liczbę osób do wsparcia idei dawstwa narządów.  W czasie konferencji, która odbyła się w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego były prowadzone zapisy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Rozdawano zainteresowanym również oświadczenia woli.

Organizatorami projektu byli: Uniwersytet Rzeszowski wraz z Studenckim Towarzystwem Naukowym, Politechnika Rzeszowska, Centrum Medyczne „Medyk” oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Choroby Nowotworowe Krwi przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie.

Konferencja euro 2012 – zagrożenia dla dzieci i młodzieży

Motto:
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” 
Janusz Korczak

16 kwietnia br. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się wykład skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i młodzieży nt. „Euro 2012 – zagrożenia dla dzieci i młodzieży” zorganizowany przez dyrektora poradni Anitę Kafel oraz pedagoga Krystynę Przyczynek. Prelegentem byli również Lucyna Piątek – Kierownik Referatu Dozoru Urzędu Celnego w Krośnie, Robert Gierlicki – Kierownik Referatu Grupy Mobilnej w Przemyślu, Andrzej Jaklik – Przewodnik Psa Służbowego G.M.I.C. w Przemyślu, Anna Karaś – młodszy inspektor Powiatowej Policji w Brzozowie, Tadeusz Pióro – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie oraz Józefa Rzepka – psycholog PP-P w Brzozowie.

W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Stanisław Pilszak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zofia Foryś oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, młodzież i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzozowie.

 

Euro 2012 to wydarzenie nie tylko sportowe. Wielka impreza masowa, napływ turystów i kibiców z kraju i z zagranicy, atmosfera wielkiej zabawy potencjalnie zwiększa też ryzyko narażenia dzieci i młodzieży na kontakt z zachowaniami patologicznymi oraz sprzyja zachowaniom ksenofobicznym, kryminogennym, czy agresywnym – podkreślała dyrektor Anita KafelNasza konferencja ma na celu przede wszystkim wyposażenie młodzieży w praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na lepsze rozpoznawanie zjawiskzagrożeń związanych z tą ważną, ale i nietypową sytuacją w naszym regionie. Zwracam również uwagę na to, że problemy te nie zaczynają się i nie kończą się wraz z EURO 2012.

Następnie wystąpiła pedagog Krystyna Przyczynek. Jednym z zadań statutowych poradni psychologiczno-pedagogicznych jest profilaktyka, czyli przeciwdziałanie, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie, niedostosowaniem społecznym – wyjaśniała pedagog Krystyna Przyczynekzarówno tym, które dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które w postaci zalążkowej już istnieją. Każda odmiana profilaktyki zapobiega negatywnym stanom, które dotyczą różnych sfer życia społecznego, dlatego ogólnie mówi się o profilaktyce społecznej. Również w wychowaniu, podobnie jak w innych dziedzinach życia, powinien skutecznie funkcjonować odpowiedni system działalności, zwany profilaktyką wychowawczą. Profilaktyka wychowawcza jest systemem działań racjonalnych, zapobiegających występowaniu i rozpowszechnianiu się zjawisk patologii społecznej, określanych jako niedostosowanie czy wykolejenie społeczne młodzieży.

Natomiast Lucyna Piątek – Kierownik Referatu Dozoru Urzędu Celnego w Krośnie oraz Robert Gierlicki – Kierownik Referatu Grupy Mobilnej w Przemyślu opowiedzieli, jakie zadania ciążą na służbach celnych. Przestrzegali przed kupnem alkoholu, leków psychotropowych, środków „odchudzających”, sterydów anabolicznych nieznanego pochodzenia, tytoniu bez akcyzy oraz dopalaczy. Zwracali uwagę, że złamaniem prawa jest handel zwierzętami niewiadomego pochodzenia (najczęściej egzotycznych zwierząt przewożonych w okrutnych warunkach, koralowców, kolekcji motyli itd.) – „Zwierzęta są jak ludzie, czują” – podkreślała Lucyna Piątek. Również karalny jest  hazard na nielegalnych automatach oraz przez Internet – kontynuował, przestrzegając uczestników konferencji, Robert Gierlicki.

Nie obyło się także bez dodatkowych atrakcji, a to za sprawą Pana Andrzeja Jaklika, przewodnika psa, któremu towarzyszył jego pupil – suczka o imieniu Roksi. Ten wdzięczny „partner” został przeszkolony w poszukiwaniach narkotyków, stąd też udział Roksi w licznych akcjach. Nasza konferencja została również urozmaicona włączeniem sympatycznego psa do pokazu – poszukiwania narkotyków celowo ukrytych w jednym z plecaków.

Z kolei Anna Karnaś zwróciła uwagę młodzieży, jak wielkim niebezpieczeństwem jest korzystanie z autostopu, czy zawieranie znajomości z nieznajomymi np. przez internet, co może skutkować uprowadzeniem, handlem ludźmi, a co za tym idzie: zastraszeniem, zmuszaniem do określonych zachowań, w tym także gwałtów i ubezwłasnowalniania  ludzi poprzez kierowanie ich  i przetrzymywanie w nieludzkich warunkach w obozach pracy. Podkreśliła: „Trzeba myśleć, co się robi, aby nie paść ofiarą przestępstwa”.

Nie bez znaczenia jest aspekt zdrowotny – dodał Tadeusz Pióro – Dużym imprezom, w tym i sportowym, towarzyszy wzrost zainteresowania seksturystyką. Jej ofiarami są często nieletni. Za tym faktem idzie zagrożenie HIV i AIDS. Nadmienił również o negatywnych konsekwencjach stosowania narkotyków, dopalaczy i nadużywania alkoholu, zwłaszcza niewiadomego pochodzenia.

Na tle tych wszystkich zagrożeń istotne jest tło dla zachowań człowieka, a zatem wpływ grupy i wydarzeń na zachowanie człowieka – podsumowywała konferencję Józefa Rzepka – Człowiek będąc w grupie lub w obliczu niecodziennych wydarzeń, traci swoją odrębność i indywidualność, co prowadzi do zachowań nieco innych niż zachowania tego samego człowieka w warunkach normalnych. Cechą jednostki w tłumie jest poczucie niezwyciężoności i bezkarności. Człowiek nie obawia się kary za popełnione czyny, nawet aspołeczne, czy niezgodne z prawem. A zatem niezmiernie istotne jest, do jakiej grupy człowiek trafi. Należy zachować zdrowy rozsądek, szukać takiej, która jest nasycona pozytywnymi emocjami, ideami i ma dobrego przywódcę. Daje poczucie bezpieczeństwa, siły, własnej wartości, zaspokaja potrzebę przynależenia i akceptacji.


Patronat medialny nad konferencją objęły Super Nowości.

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Więcej info na  www.116111.pl

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Metody pracy z dzieckiem z ADHD

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Brzozowie
oraz

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie

ZAPRASZAJĄ

nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców dzieci z ADHD na szkolenie warsztatowe „Metody pracy z dzieckiem z ADHD”

Prowadzący: mgr Maria Dykman – rehabilitant, terapeuta SI, pracuje z dziećmi z  ADHD oraz ich rodzicami mgr Katarzyna Orkisz – pedagog, terapeuta SI i biofeedback, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie

Termin: 17 – 18 .03.2012 r. (dwa dni szkoleniowe): sobota  10.00 – 18.30 oraz  niedziela  9.00 – 16.00

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa uzyskają Państwo u organizatorów  warsztatów:
Anny Ruchlewicz –psycholog PP-P i  Beaty Koniecznej – pedagog PP-P  tel. 13 4341053


Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 23 stycznia 2012r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego. Pani Beata Konieczna – pedagog PP-P w Brzozowie wprowadziła obecnych  w zagadnienie dyskalkulii. Wyjaśniła, co kryje się pod pojęciem dyskalkulia, jak rozpoznawać ryzyko dyskalkulii w szkole oraz przedstawiła, jak powinien wyglądać model diagnozy.

Podczas spotkania omówiono również formy i zasady pomocy uczniowi mającemu problemy z nauką matematyki. Na spotkaniu zostały również rozdane materiały dotyczące zawodoznawstwa. Pedagogów nieobecnych na spotkaniu, a zainteresowanych otrzymaniem w/w materiałów prosimy o bezpośredni kontakt z PP-P w Brzozowie. Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu – „Dziecko z zaburzonym zachowaniem w szkole”.


Sylwia Szczyrska – Płatek , psycholog
Beata Konieczna, pedagog

Warsztaty lalkarskie

kukielkiW dniu 22 listopada 2011r. na terenie świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Brzozowie odbyły się Warsztaty Lalkarskie. Organizatorami byli pracownicy poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie:   psycholog  Anna Ruchlewicz oraz pedagog Beata Konieczna we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Brzozowie. Osoba prowadząca Pani Hanna Kośmicka z Gdańska zapoznała uczestników z autorską metodą wykonywania szmacianych lalek. Warsztaty miały na celu przygotowanie dorosłych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Kursanci bez umiejętności szycia,  z ogólnie dostępnych materiałów, własnoręcznie wykonali trzy lalki.

Technika ich wykonania jest na tyle prosta, że można ją wykorzystać do pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz osobami niepełnosprawnymi  intelektualnie, a jednocześnie na tyle otwarta, że nie ogranicza twórczej fantazji i pozwala stworzyć lalki bardzo wyrafinowane. Uczestnikami powyższych warsztatów byli nauczyciele szkół i przedszkoli powiatu brzozowskiego (wśród nich liczna grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego), pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie, a także przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Brzozowie. W sumie 35 osób. Spotkanie przebiegało w swobodnej, radosnej i twórczej atmosferze, co niewątpliwie sprzyjało integracji środowiska wychowawców z naszego terenu.kukielki1

Organizatorzy dziękują Pani Dyrektor Barbarze Kozak i  Pani Kierownik Iwonie Fijałce za udostępnienie świetlicy oraz życzliwość i pomoc w realizacji powyższego przedsięwzięcia.

 

 

Hanna Kośmicka   http://www.pacynki.pl/


Warsztaty z „emisji głosu”

„Głosu się nie wybiera,

ale można poprawić jego jakość”

 

warsztaty_glosowe3Pod takim hasłem 9 listopada 2011 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyły się warsztaty z zakresu kształtowania prawidłowej emisji głosu w kontekście higieny głosu i profilaktyki chorób narządu głosu. Zajęcia zorganizowały pracownicy poradni – logopeda – dr Magdalena Wasylewicz i psycholog – mgr Sylwia Szczyrska –Płatek, a poprowadziła długoletni ekspert w tej dziedzinie, logopeda i neurologopeda mgr Izabela Marczykowska – wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli, pedagogów ze szkół powiatu brzozowskiego, dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy. Okazuje się  bowiem, że wielu nauczycieli cierpi na różnorakie zaburzenia związane z nieprawidłową emisją i ma problemy z głosem, co niejednokrotnie utrudnia a często uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych.


Emisja głosu to proces wydobywania i wysyłania wytworzonego głosu w następstwie zespołowej czynności układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Oddychanie jest siłą nośną mowy. Oznacza to, że podstawą właściwej emisji głosu jest odpowiednia w zakresie siły i długości wydechu faza wydechowa procesu oddychania. Kolejnym istotnym elementem mówienia jest fonacja, czyli tworzenie dźwięku. Odbywa się ono w krtani w następstwie drgania strun głosowych, oraz przekwarsztaty_glosowe2ształcenie, wzmocnienie dźwięku w czasie jego drogi przez przestrzenie rezonacyjne. W emisji głosu istotna jest także artykulacja, która jest procesem tworzenia głosek. Następuje w skutek ruchów języka, żuchwy, warg, policzków i podniebienia miękkiego. Z emisyjnego punktu widzenia jest to proces rzeźbienia głosek, gdzie istotne jest wydychane powietrze z dźwiękiem wygenerowanym w krtani, wzmocnionym i przekształconym w rezonatorach. Dzięki zmieniającym się układom niezliczonej ilości drobnych precyzyjnych ruchów narządów artykulacyjnych, powstaje ciąg stale zmieniających się głosek, składających się na zjawisko zwane mówieniem. Właściwą emisję głosu warunkuje skoordynowanie tych trzech wymienionych układów. Fonacja jest głównie funkcją krtani, artykulacja jest przede wszystkim funkcją jamy ustnej, nosowej i gardłowej. Jednak wspólną płaszczyzną jest oddech – siła nośna fali głosowej. Ważnym elementem wspólnym jest praca mięśni biorących udział w procesie mówienia. Mięśnie oddechowe warunkują powstanie odpowiedniego prądu powietrza, mięśnie krtaniowe wywołują falę głosową, a mięśnie artykulacyjne przygotowują powierzchnie rezonansowe w tzw. nasadzie.

warsztaty_glosowe
Pani Izabela Marczykowska zwróciła uwagę pedagogów na fakt, że jakość naszego mówienia w dużej mierze zależy od nas samych i że możemy zapobiegać chorobom narządu głosu, albo chociaż zmniejszać ryzyko ich powstawania. Zaproponowała ćwiczenia pogłębionego oddechu, wzmocnienia i wydłużenia fazy wydechowej, właściwego tworzenia i prowadzenia głosu, relaksacji mięśni biorących udział w produkcji głosu.
Prowadząca warsztaty zwróciła także uwagę nauczycieli na konieczność poprawy wyrazistości mówienia, bo przecież nauczyciel w dużej mierze przykuwa uwagę uczniów słowem i przekazuje swoim podopiecznym wzorzec poprawnej wymowy.
Ku uciesze organizatorów zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli a klimat spotkania był niepowtarzalny.

 

Magdalena Wasylewicz
Sylwia Szczyrska – Płatek

Interwencja kryzysowa

W dniu 26 października 2011r. na terenie świetlicy internatu SOSW  w Brzozowie odbyło się spotkanie „Formy Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu brzozowskiego. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych” adresowane do dyrektorówi nauczycieli powiatu brzozowskiego.

Głównymi organizatorkami spotkania były psycholog Anna Ruchlewicz i pedagog Beata Konieczna. Gośćmi oraz prelegentami, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Pani Grażyna Kostecka terapeuta z Poradni Terapii Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie, Pani Zofia Foryś – kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, Pani Lidia Cyparska- przedstawiciel Punktu Interwencji Kryzysowej przy DPS w Brzozowie oraz  Pan Bogdan Błaż – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie; przedstawiciel Punktu Interwencji Kryzysowej.

Poszczególni prelegenci omówili zakres świadczonej pomocy, podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przybliżyli zebranym uczestnikom sposoby i możliwości wsparcia osób będących w trudnych sytuacjach życiowych. Zaznaczyli, iż procedura postępowania nauczycieli w określonych wydarzeniach usprawnia proces diagnozy, a także przejście przez kolejne etapy działań instytucji pomocowych. Spotkanie to stało się również forum wymiany doświadczeń uczestniczących w spotkaniu pedagogów. Frekwencja uczestników świadczy o dużym zainteresowaniu powyższym tematem. Mamy więc nadzieję, że przekazane na spotkaniu informacje przyczynią się do usprawnienia współpracy między instytucjami i organizacjami.


Punkt Interwencji Kryzysowej w Brzozowie – Brzozów, ul. Witosa 13 (obok Domu Pomocy Społecznej)

czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 10.00; Tel: 13 43-418-86, 13 43-414-33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie – Brzozów, ul.3Maja 51

Tel.: 13 43-4 20-45 Email: pbrzozo@rzeszow.uw.gov.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie –  Brzozów, ul. Bielawskiego 16;

Tel.: 13 43-095-22, 13 43-095-32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie – Brzozów ul. Armii Krajowej 1

tel. 13 434 10 54; e-mail: mbrzozo@rzeszow.uw.gov.pl

 

 


Uwaga! Planowane warsztaty z „Emisji głosu”

dr Magdalena Wasylewicz – logopeda i mgr Sylwia Szczyrska – Płatek – psycholog serdecznie zapraszają wszystkich chętnych nauczycieli ze szkół i przedszkoli powiatu brzozowskiego na warsztaty z „Emisji głosu”, które poprowadzi specjalista w tej dziedzinie Pani mgr Izabela Marczykowska w dniu 09.11.2011r. o godz. 12.00w sali narad Starostwa Powiatowego przy ul. 3go Maja 43. W przypadku dużego zainteresowania z Państwa strony zamiast zajęć warsztatowych odbędzie się wykład.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są pod numerem telefonu PP-P w Brzozowie.

Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 18 października 2011r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego.  Organizatorkami  była psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek oraz pedagog Beata Konieczna.

Na wstępie dyrektor poradni Pani Anita Kafel wyjaśniła kwestie dotyczące procedur ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego. Natomiast  Pani Sylwia Szczyrska – Płatek omówiła temat planowania i realizacji indywidualnych zajęć przysługujących dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych, a także podstawy wydawania opinii w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Spotkanie miało również charakter organizacyjny. Pani Beata Konieczna rozdała uczestnikom do uzupełnienia anonimowe ankiety, których celem było rozpoznanie potrzeb placówek oświatowych, tak aby ułatwić wzajemną współpracę szkoły, czy też przedszkola  z poradnią.

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, podczas którego Pani Beata Konieczna omówi temat dyskalkulii.


Sylwia Szczyrska – Płatek
Beata Konieczna


Uwaga przedszkola! Ruszyła akcja „Wesoły smyk”

Zapraszamy wszystkie chętne przedszkola powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w akcji „WESOŁY SMYK” organizowanej przez:

logopedę: dr Magdalenę Wasylewicz i psychologa: mgr Sylwię Szczyrską – Płatek.

Akcja ma na celu promowanie poprawnego rozwoju przedszkolaków pod kątem prawidłowej wymowy oraz harmonijnego rozwoju w następujących sferach: psychicznej, emocjonalnej i społecznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorkami akcji pod numerem telefonu PPP w Brzozowie.