Spotkanie w ramach sieci współpracy

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie serdecznie zapraszają pedagogów i logopedów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się w Poradni w dniu 07.06.2019r. o godz. 11.00. Spotkanie poprowadzi neurologopeda Ewelina Gurgacz. Temat: „Organizacja kształcenia dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji”.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 134341053

Serdecznie zapraszamy

Grupa socjoterapeutyczna

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 odbywały się spotkania dwóch grup socjoterapeutycznych dzieci młodszych i dzieci starszych. Realizowano program  „Jak polubić siebie i zaakceptować innych” dla uczniów z problemami samooceny i trudnościami w relacjach rówieśniczych. Zajęcia odbywały się od 23 października 2018 roku do 8 stycznia 2019 roku – spotkania jednogodzinne, raz w tygodniu.

W trakcie spotkań realizowano następującą tematykę:

  1. Tworzenie wizerunku siebie – dostrzeganie swoich zdolności, zainteresowań, pasji, planów na przyszłość.
  2. Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości – wskazywanie swoich mocnych stron i wad które można wyeliminować.
  3. Sztuka komunikacji i współpracy –  pokazywanie sposobów prawidłowej komunikacji za pomocą słów i gestów z drugim człowiekiem.
  4. Rozmawiamy o emocjach – rozpoznawanie emocji i wskazywanie sposobów konstruktywnego radzenie sobie z napięciami i trudnymi uczuciami.
  5. Bądźmy asertywni, a nie ulegli czy agresywni – ćwiczenie asertywnych sposobów zachowań w różnych sytuacjach społecznych.
  6. Wartości w życiu człowieka – wskazywanie swojego systemu wartości.

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami od 2 kwietnia 2019r. ruszyła kolejna edycja spotkań.

Prowadzące                                                                                                 

Beata Wojtowicz

Sylwia Szczyrska – Płatek

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2019

               2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – coraz bliżej!  Z tej okazji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza rodziców dzieci do lat 3 na badania przesiewowe.

Organizatorzy badań poproszą rodziców o wypełnienie specjalnego kwestionariusza. Specjalista przeanalizuje wypełniony dokument i zakwalifikuje dziecko  do kolejnego etapu diagnozy. W sytuacji stwierdzenia ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu rodzic zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu diagnostycznym.

Odpowiedź na zawarte w kwestionariuszu pytania zajmuje jedynie 10 minut – jest to czas, który może wiele zmienić, zarówno w życiu dzieci, jak i ich rodziców – wczesne rozpoznanie ewentualnych zaburzeń rozwojowych przekłada się bowiem na jakość życia całej rodziny.

2 kwietnia zapraszamy rodziców w godzinach  10.00 – 14.00. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu 134341053

Spotkanie w ramach sieci współpracy

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się w Poradni w dniu 29.03.2019r. o godz. 10.00. Spotkanie poprowadzi psycholog Anna Lenart. Temat: „O czym warto pamiętać tworząc IPET?”.

Serdecznie zapraszamy

Spotkanie w ramach sieci współpracy

Logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie serdecznie zapraszają na spotkanie Sieci Współpracy Logopedów, które odbędzie się dnia 13.03.2019r. o godz. 12.00 na terenie poradni. Tematem spotkania będzie: „Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym”.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 134341053

Serdecznie zapraszamy

LOGORYTMIKA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Brzozowie zaprasza dzieci 4-5 letnie na zajęcia LOGORYTMIKI, które odbywać się będą w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 15.15


W programie:

  • zabawy muzyczno-ruchowe połączone ze wspomaganiem rozwoju mowy
  • korygowanie zaburzeń mowy
  • gimnastyka buzi i języka
  • ćwiczenia oddechowe i słuchowe

Zapisy pod numerem tel. 134341053

Ilość miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.

Harmonogram dni otwartych

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie informuje, iż w rejonie powiatu brzozowskiego organizowane będą Dni Otwarte w terminie od 19.03.2019r. do 22.03.2019r. w celu lepszego zapoznania się z kierunkami kształcenia w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Aby uniknąć chaosu i zatłoczenia przesyłamy harmonogram dla klas III gimnazjum oraz klas VIII szkoły podstawowej.

Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na proces uczenia się

„Wiedzę o świecie zyskujemy za pomocą zmysłów, to między innymi dotyk, smak, słuch, wzrok, zapach. Wrażenia zmysłowe odpowiednio odbierane przez układ nerwowy nazywane są w literaturze „pożywieniem dla mózgu”, dostarczają wiedzę potrzebną dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. To tak jak policjant na skrzyżowaniu kieruje ruchem, tak nasz mózg kieruje informacjami docierającymi do niego. Jeśli przepływ informacji jest niezorganizowany, życie przypomina korek uliczny. Jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają prawidłowo wykorzystane zmysły przywołajmy prozaiczną sytuację obierania pomarańczy

Czytaj dalej Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na proces uczenia się